629
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷
4
ظهره‌وند: احیای حقآبه هیرمند نیازمند دیپلماسی میدانی و مهندسی است

احیای هامون با دیپلماسی آب

در ابتدای هفته جاری نمایندگان رسمی ایران و افغانستان برای تعیین حقآبه‌های جدید مرزی میان دو کشور، مذاکرات کارشناسی خود را در تهران آغاز کردند.

شماره‌های پیشین