629
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷
13
گزارشی از نقد حسین سوزنچی بر یادداشت آرش نراقی با عنوان «پارادوکس مدارا»

تلاش ناموفق در دفاع از پارادوکس «حق ناحق‌بودن»

گفتمان روشنفکری دینی لیبرال به‌نمایندگی افرادی مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری که اوج آن به‌دلایل تاریخی و سیاسی به سال‌های میانی دهه 70 تا دهه 80 برمی‌گردد، مدتی است که به محاق رفته است و در«بازار» اندیشه خریداری ندارد. آن روزها در مقابل گفتمان روشنفکری دینی، شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله مصباح و حسن رحیم‌پور قرار داشتند؛ اما این روزها چهره‌های جوان‌تر گفتمان روشنفکری دینی لیبرال، درصدد بازسازی و احیای آن برآمده‌اند. یکی از این چهره‌ها «آرش نراقی» است که مقالات متعددی در همین زمینه منتشر کرده است. مخالفت‌ها با این گفتمان نیز از سوی چهره‌هایی جوان‌تر مانند حجت‌الاسلام حسین سوزنچی صورت می‌گیرد. اخیراً سوزنچی نقدی بر یکی از مقالات نراقی با عنوان «پارادوکس مدارا» در کانال شخصی‌اش منتشر کرده است. این نقد «تلاشی ناموفق در دفاع از پارادوکس حق ناحق‌بودن» نام دارد که در این نوشته گزارشی از این نقد ارائه می‌شود.

شماره‌های پیشین