627
شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷
15
انتشار خبر دستگیری فردی با 30هزارتن کاغذ باعث شگفتی‌شد؛ «صبح‌نو»این ماجرا را پیگیری کرده‌است

کدام سلطان؟

روزگار،روزگار سلطان‌هاست. روزگاری علی پروین سلطانی بود که با فاصله و اقتدار این عنوان را برای خود داشت و کسی به خودش جرأت نمی‌داد خودش را سلطان بنامد اما حالا اوضاع فرق کرده و چرخ روزگار جوری چرخیده که دیگر سلطان‌ها از زمین ورزشی و هنر بیرون نمی‌آیند. در این دوره جدید سلطان‌ها عموماً از زندان و مال مردمخوری و بالا کشیدن پول بیت‌المال کشف می‌شوند. روزگاری اگر لقب سلطان برای کسی افتخار داشت اما امروز سلطان نامیدن کسی را باید به موازات به پایان خط رسیدنش تصور کنیم. اگر روزی سلطان علی پروین در زمین فوتبال سلطانی می‌کرد امروز ته خط سلطان‌ها طناب دار است!

«پریدخت» اثر جدید حامد عسکری  رونمایی شد

شماره‌های پیشین