625
سه شنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۷
14

خبر

آیاانصراف‌فیلم‌ها ازجشنواره‌فجربه‌جایگاه‌این‌رویدادآسیب‌می‌زند

رفقای‌نیمه‌راه‌ یا سینماگران ‌محاسبه‌گر

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به اعلام فیلم‌های پذیرفته‌شده در بخش رقابتی جشنواره فیلم فجر، برخی از فیلمسازان مدعی انصراف از این رویداد شدند.

شماره‌های پیشین