sobhe-no.ir
625
سه شنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۷
12

خبر

کارشناسان فقهی به ادعاهای مستند جدید BBC پاسخ دادند

بهتان برای تضعیف نظام

چند روزی از رونمایی آخرین شعبده‌بازی رسانه‌ای BBC می‌گذرد؛ مستند «بهتان برای حفظ نظام» که حسین باستانی آن را ساخته است. در این مستند ادعا شده که نظام جمهوری اسلامی برای حفظ خودش دست به هر عمل خلاف شرع و اخلاقی می‌زند. BBC می‌خواهد این ادعا را با ارجاع به پاره‌هایی از سخنان فقها و از جمله امام خمینی ؟ره؟ اثبات کند. ادعاهای این مستند با واکنش‌هایی از جانب برخی فقها و محققان علوم دینی مواجه شده که در این گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

شماره‌های پیشین