624
دوشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۷
15
«صبح‌نو»سه‌شبهه‌درباره‌فیلم‌اولی‌هارابررسی‌می‌کند

مورد«صدرعاملی‌ها»تاحاشیه‌«فیلم‌دومی‌ها»

پس از اعلام رسمی فیلم‌های راه‌یافته به رقابت در بخش نگاه‌نو جشنواره سی‌وهفتم فجر، برخی شبهات و انتقادات نسبت به انتخاب تعدادی از آثار مطرح شد.

خبر

شماره‌های پیشین