623
یکشنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۷
8

خبر

هزینه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی در بودجه سال‌98 چقدر دیده شده است

رشد هفت درصدی و راه‌های بیشتر

رییس‌جمهوری باحضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه چهاردی‌ماه 1397 کلیات لایحه بودجه را برای بررسی و تصویب در اختیار نمایندگان ملت قرار داد. لایحه بودجه کل کشور به زبان ساده حساب و کتاب دخل و خرج کشور در یکسال است. دولت در این لایحه درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند. طبق قانون دولت موظف است هرساله تا قبل از 15‌آذرماه لایحه بودجه سال آینده کشور را تقدیم مجلس نماید. در لایحه بودجه‌ای که توسط رییس‌جمهوری تسلیم مجلس می‌شود صورت درآمد و هزینه‌های یکساله کشور ثبت و مبنای عمل قرار می‌گیرد.

شماره‌های پیشین