623
یکشنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۷
10
یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده:

می‌خواهند از مفهوم عدالت جنسیتی به مفهوم بی‌جنسیتی برسند

تجربه فعالیت شوراها در دوره پنجم، آینده نامعلومی را پیش روی این نهاد قرار داده است

ضعف نظارتی در پارلمان‌های شهری

دوره پنجم فعالیت شوراها که از شهریورماه سال96 آغاز شده تجربه عجیبی در روند این نهاد نظارتی و قانون‌گذاری را به‌وجود آورده است. انجمن‌های شهر -که نخستین سابقه فعالیت آن‌ها به سال1349 و قانونی به همین نام باز می‌گردد که بعدها در سال1358 نیز به قانون شوراهای شهر و روستا تغییر نام یافت - قرار بود نهادی باشد برای سلامت در اداره شهرها و نظارت بر اجرای درست قانون، اما فعالیت یک سال گذشته این نهاد در گوشه‌و‌کنار کشور نشان داده که سرنوشت خوبی در انتظار این نهاد نخواهد بود.

شماره‌های پیشین