sobhe-no.ir
621
چهارشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۷
5
اعتراف آمریکا به شکست در سرزمین هزاره‌ها پس از 17‌سال

شکل‌گیری نظام فدرالی در افغانستان

رسانه‌های آمریکایی یک روز پس از خروج معنادار و مشکوک آمریکا از سوریه، گزارش دادند که دونالد ترامپ دستور آغاز کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان را هم صادر کرده است. دستوری که نشان می‌دهد آمریکا در برابر خواسته‌های طالبان مبنی برخارج شدن از افغانستان تسلیم شده است و احتمال شکل‌گیری دولت موقت در کابل وجود دارد.

خبر

شماره‌های پیشین