621
چهارشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۷
13
نگاهی به جایگاه علمی و فقهی مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی

فقیه معاصر

چهره‌های علمی‌ که وارد عرصه سیاست می‌شوند؛ معمولاً اعتبار و خدمات علمی‌شان، آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یکی از این چهره‌ها مرحوم آیت‌الله سید‌محمود هاشمی‌شاهرودی است. در این گزارش قصد داریم به نقل از برخی شاگردان ایشان، جایگاه علمی و فقهی این فقیه برجسته را بازشناسی کنیم.

واسطه فیض شهید صدر

گفتار آیت‌الله شب‌زنده‌دار عضو فقهای شورای نگهبان

شماره‌های پیشین