sobhe-no.ir
618
یکشنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۷
6
خانه پهلوان رزاز دوباره جان گرفت

رویش تاریخ در بافت کهن تهران

در سال 96 حدود 670 هزار ازدواج در کشور انجام شده است

تغییر مسیر به سمت فرزندآوری

ازدواج، سنت الهی است که از سوی انبیا و اولیا نیز مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است. در کشور ما نیز قوانین بسیاری برای کمک به جوانان و تسهیل ازدواج تصویب شده است. با این وجود آمار ازدواج در کشور خوب نیست. بر‌اساس آنچه که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرده است، در شرایط فعلی هم میزان ازدواج‌ها و هم میزان فرزندآوری در کشور کاهش یافته، سالانه بین پنج تا هفت درصد از میزان ازدواج‌ها کم شده، به‌طوری که در سال‌89 حدود 890‌هزار و در سال‌96 حدود 670‌هزار ازدواج انجام شده است؛ اما اقداماتی برای تغییر این مسیر آغاز شده است.

کارگاه‌ها برای توسعه فرهنگ زندگی

صبح نو

در سال 96 حدود 670 هزار ازدواج در کشور انجام شده است

تغییر مسیر به سمت فرزندآوری

ازدواج، سنت الهی است که از سوی انبیا و اولیا نیز مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است. در کشور ما نیز قوانین بسیاری برای کمک به جوانان و تسهیل ازدواج تصویب شده است. با این وجود آمار ازدواج در کشور خوب نیست. بر‌اساس آنچه که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرده است، در شرایط فعلی هم میزان ازدواج‌ها و هم میزان فرزندآوری در کشور کاهش یافته، سالانه بین پنج تا هفت درصد از میزان ازدواج‌ها کم شده، به‌طوری که در سال‌89 حدود 890‌هزار و در سال‌96 حدود 670‌هزار ازدواج انجام شده است؛ اما اقداماتی برای تغییر این مسیر آغاز شده است.

حدود دو هفته قبل بود که آقای تقی رستم‌وندی، رییس سازمان امور اجتماعی کشور از پیگیری 
عدم پیشرفت قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس خبر داد. آنچه که وی درباره‌اش سخن گفت به قانونی مربوط می‌شود که از حدود 13‌سال قبل در مجلس معطل مانده و البته ارتباط مستقیم با تسهیل ازدواج جوانان دارد. قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر 13‌ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27‌آذرماه‌1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هفتم دی‌ماه‌1384 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
آقای رستم‌وندی درباره پیگیری این قانون و دستاورد برگزاری جلسه آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبر معظم انقلاب گفته بود: «مقرر شد در طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل قانون در سال‌۸۴ مصوب شد، اما به علل گوناگون از جمله کمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نکرد، تسهیلات متفاوتی از جمله مسکن جوانان و اعطای وام ویژه در نظر گرفته شده و توسط مجلس پیگیری شود.»
وی افزود: «دکتر لاریجانی بعد از جلسه با مقام معظم رهبری کمیسیون‌های مجلس را موظف کردند که کار مستند انجام دهند و علل عدم پیشرفت قانون و اجرای آن مشخص شود و آن قانون نیز پیگیری خواهد شد. همچنین طرح جمعیت و تعالی خانواده که از چهارسال پیش در مجلس و در کمیسیون فرهنگی مانده بود و 
به صحن نیامده بود نیز پیگیری خواهد شد و این دو قانون می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت ازدواج و کاهش طلاق در کشور باشند.»

آمار جمعیت و ازدواج
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفته است: «در شرایط فعلی میزان ازدواج‌ها و فرزندآوری در کشور کاهش یافته است. به عبارت دیگر سالانه بین پنج تا هفت ‌درصد از میزان ازدواج‌ها کم شده، به‌طوری که در سال‌89 حدود 890‌هزار و در سال‌96 حدود 670‌هزار ازدواج انجام شده است.»
 آقای سید‌حامد برکاتی درباره رشد جمعیت در کشور هم گفته است: «در حوزه جمعیت یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها عدد رشد جمعیت است که در حال‌حاضر این رقم 1.3 است. آنچه بیش از همه چیز اهمیت دارد، عدد TFR یا نشان باروری کلی است.»
 وی گفت: «بر اساس سرشماری سال‌95 و نظر جمعیت‌شناسان کشور، شاخص TFR یا باروری زنان در پنج سال منتهی به سال‌95 به میزان 2.01 بود. برخی نیز می‌گویند در سه‌سال منتهی به این سال، نشان باروری کلی 2.08 و حدود سال‌95 میزان این نشان 2.1 بود و البته این میزان خیلی خوشحال‌کننده نیست؛ زیرا سطح جایگزینی جمعیت باید 2.1 باشد. به نسبت خانم‌های 15 تا 45‌سال کشور باید بررسی کرد که چه تعداد کودک در سال به دنیا می‌آیند. تعدادی از این کودکان در دوران نوزادی و نوجوانی یا قبل از رسیدن به سن بازدهی برای کشور، ممکن است دچار حادثه‌ای شوند. درباره عدد TFR یا همان نشان باروری کلی همه جهان بر عدد 2.1 توافق دارند.»

زمان فرزندآوری
آمار موجود نشان می‌دهد متولدان سال‌95 حدود یک میلیون و 40‌هزار نفر بودند و علت این میزان تولد به‌خاطر وجود شکم نمودار جمعیتی دهه‌60 بود. زیرا در این دهه در برخی سال‌ها حدود دو میلیون تولد اتفاق افتاد و در نتیجه به مرور میزان ازدواج‌ها و 
به همان نسبت تولدها هم بیشتر شد. این در حالی است که گفته می‌شود بیشتر زوج‌هایی که ازدواج می‌کنند، اولین فرزندشان حدود چهار تا پنج سال بعد از ازدواج متولد می‌شود. 
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در ادامه سخنان خود به همکاری‌های بین بخشی و اهمیت آن نیز اشاره کرده و گفته است: «مدیریت جمعیت وظیفه مستقیم وزارت‌بهداشت نیست و نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری بین بخشی است. اگر سیاست کشور بر فرزندآوری است، مسکن 40‌مترمربعی نمی‌تواند زوج را به فرزندآوری ترغیب کند.»
 وی در ادامه به مسائلی چون امنیت شغلی و مرخصی پس از زایمان نیز اشاره کرده و گفته است: «امنیت شغلی مادران نیز در زمینه فرزندآوری بسیار اهمیت دارد. تلاش‌های بسیاری در زمینه مرخصی زایمان 9‌ماهه انجام شد و اولین وزارتخانه‌ای که این مرخصی زایمان را به صورت داوطلبانه اجرا کرد، وزارت‌بهداشت بود. با این حال هنوز این مشکل در بخش خصوصی وجود دارد و خانمی که در بخش خصوصی و با تعداد کم کارمند کار می‌کند، باید بعد از زایمان سر کار خود حاضر شود، زیرا در غیر این صورت ممکن است کارش را از دست بدهد.» برکاتی در ادامه به مرخصی پدران بعد از تولد فرزندان‌شان نیز اشاره کرده و گفته است: «موضوع 15‌روز مرخصی برای پدر نیز به این دلیل بود که امنیت روانی برای مادری که تازه زایمان کرده فراهم شود. در گذشته خانواده‌های گسترده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ و خاله و عمو وجود داشت، اما در حال‌حاضر خانواده‌ها کوچک شده و بسیاری از زوج‌ها با فاصله‌های بسیار دور از والدین خود زندگی می‌کنند.»  وی افزود: وقتی سیاستی برای جمعیت در سطح کلان کشور تعیین می‌شود باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و نه اینکه فقط بخشی از آن را بزرگ‌نمایی کنیم. به‌طور مثال سیاست‌های کلان جمعیت در کشور شامل 14‌بند است که به مواردی مانند سالمند، تغذیه و... نیز اشاره می‌کند و اگر به تمام این موارد توجه شود، می‌توان چالش جمعیت را 
برطرف کرد.»

captcha
شماره‌های پیشین