sobhe-no.ir
618
یکشنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۷
6
خانه پهلوان رزاز دوباره جان گرفت

رویش تاریخ در بافت کهن تهران

در سال 96 حدود 670 هزار ازدواج در کشور انجام شده است

تغییر مسیر به سمت فرزندآوری

ازدواج، سنت الهی است که از سوی انبیا و اولیا نیز مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است. در کشور ما نیز قوانین بسیاری برای کمک به جوانان و تسهیل ازدواج تصویب شده است. با این وجود آمار ازدواج در کشور خوب نیست. بر‌اساس آنچه که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرده است، در شرایط فعلی هم میزان ازدواج‌ها و هم میزان فرزندآوری در کشور کاهش یافته، سالانه بین پنج تا هفت درصد از میزان ازدواج‌ها کم شده، به‌طوری که در سال‌89 حدود 890‌هزار و در سال‌96 حدود 670‌هزار ازدواج انجام شده است؛ اما اقداماتی برای تغییر این مسیر آغاز شده است.

کارگاه‌ها برای توسعه فرهنگ زندگی

شماره‌های پیشین