616
چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۷
7
گروه‌های هدف بسته حمایتی را دریافت کرده‌اند غیر از یک گروه

سر بی‌کلاه کارگران

در جلسه دوم آبان‌ماه هیأت وزیران به ریاست رییس‌جمهوری بسته حمایتی دولت از خانواده‌ها به تصویب رسید که اعلام و شناسایی خانوارهای مشمول، منوط به بررسی دستگاه‌های اجرایی مربوطه شد. در‌واقع، توزیع بسته حمایتی برای جبران بخشی از مایحتاج و کالاهای اساسی خانوارها، از بیستم آبان‌ماه در دستور کار دولت قرار گرفت که در قالب این طرح، گروه‌های مشمول در نوبت‌های مختلف، از این طرح بهره‌مند می‌شوند. ارزش بسته حمایتی دولت بین 100 تا ۳۰۰‌هزار تومان است که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ واریزی متغیر خواهد بود. بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده بود، مبلغ بسته حمایتی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

در گوشه‌ای از کویر ایران

شکارچیان، جمعیت قوچ و میش‌ها را 25‌برابر کردند

شماره‌های پیشین