616
چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۷
5
در پنجمین هفته اعتراضات ضد سرمایه‌داری

پلیس فرانسه به جنبش اعتراضی پیوست

پلیس فرانسه پس از آنکه ناعدالتی دولت ماکرون در سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی برایش ثابت شد، برای همراهی با جنبش اعتراضی مردم این کشور، اعلام کرد؛ از روز چهارشنبه تمامی مراکز پلیس و کمیساریاها در سراسر این کشور بسته و تعطیل شده است.

با حضور وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه و دی‌میستورا در ژنو برگزار شد

نشست چهارجانبه درباره کمیته قانون اساسی سوریه

شماره‌های پیشین