616
چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۷
4
ارتباط هنگامه شهیدی، کارگزاران و باقری‌درمنی چیست؟

تلاش متهم سیاسی برای آزادی مجرم اقتصادی

محکومان امنیتی برای آزادی مفسد اقتصادی سنگ‌تمام گذاشتند، سال‌۹۶ خانم هنگامه شهیدی یک زمین ۵۰۰‌هزارمتری برای وثیقه آزادی باقری‌درمنی مفسد اقتصادی تودیع کرد؛ زمینی که از هدایت‌الله آقایی، عضو حزب کارگزاران به نام شهیدی سندزده شده است. ارتباط کارگزاران، مفسد اقتصادی و مجرم امنیتی چیست؟!

شماره‌های پیشین