616
چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۷
14

خبر

حواشی‌پخش‌مسابقات‌فوتبال‌ درسینماهاواردمرحله‌جدیدی‌شد

گل‌سینماداران‌به‌فیلمسازان

پخش مسابقات جام‌جهانی فوتبال در تابستانی که گذشت در زمان خودش سروصدای زیادی کرد؛ اما گویا این حواشی هنوز به طور کامل تمام نشده و این‌بار برخی تهیه‌کنندگان اعتراضاتی دارند.

شماره‌های پیشین