sobhe-no.ir
59
سه شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
14
آمارهای مقایسه‌ای حوزه نشر

کجای قفسه جهانی کتاب ایستاده‌ایم

«کتاب یار مهربان ماست»، «کتاب یکی از بهترین ابزارهای حفظ هویت فرهنگی و کسب دانش بشری است»، کتاب و کلی حرف‌های خوب و تکراری دیگر. کتاب‌ها از چند هزار سال پیش وجود داشتند، از چند قرن پیش با اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ فراگیرتر شدند، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه فرهنگی‌اند و باز هم سخنانی که همه بارها شنیده‌ایم...

زاویه

دعوای سرانه مطالعه

شماره‌های پیشین