588
سه شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۷
8
وزارت کار منتشر کرد

رونمایی از شستا پس از 32 سال

شورای شهر تهران سرانجام روند انتخاب سومین شهردار تهران در 15‌ماه گذشته را آغاز کرد

تا سه نشه ...

در لحظه‌ای که شما در حال خواندن این گزارش هستید، اگر استفساریه جدیدی تقدیم مجلس یا نهادهای قانون‌گذار دیگر نشده باشد، شورای شهر تهران در حال انتخاب و معرفی پنج ‌نامزد برتر برای انتخاب سومین شهردار پایتخت در 15‌ماه گذشته است. از حدود یک‌سال قبل سرنوشت تهران در مسیر متفاوتی افتاده است. اگر تا همین یک‌سال پیش شهروندان تهرانی هر ماه خبر افتتاح یک ایستگاه جدید مترو یا راه‌اندازی بوستان و بزرگراه و پروژه‌ای جدید را می‌شنیدند حالا در یک‌سال گذشته مدام اخباری را درباره تغییرات مدیریتی در رده‌های مختلف شهرداری تهران از بالاترین تا پایین‌ترین قسمت آن شنیده‌اند.

خبر

مدیران بازنشسته وسایل‌شان را جمع کنند

شماره‌های پیشین