587
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
7
با رد دوباره استفساریه شهرداری در مجلس، تمام راه‌ها برای ماندن افشانی در بلدیه تهران به بن‌بست رسید

تکرار یک انتخاب

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به‌منظور بررسی طرح استفساریه شهرداری درباره بازنشستگی شهردار تهران در حالی برگزار شد که آقایان حجت نظری و ابراهیم امینی هم به نمایندگی از شهردار پشت درهای کمیسیون در انتظار روشن شدن نتیجه رای کمیسیون نشسته بودند. در صورت تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی و جمع‌آوری ۵۰‌امضا فوریت به استفساریه مستثنی شدن شهردار تهران برمی‌گشت تا در صحن علنی مطرح شود اما این اتفاق نیفتاد.

نقشه راه‌های پس از زلزله برای تهران آماده می‌شود

چهار ‌سال دیگر بازنشسته می‌شوم

شماره‌های پیشین