587
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
6

مذاکره ایران‌ایر برای خرید سوپرجت روسی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: شورای اجتماعی کشور نیازمند آسیب‌شناسی است

پوشاندن ریشه‌های پوسیده

در حوزه درمان آسیب‌های اجتماعی عقب‌ماندگی جدی‌ای در کشور وجود دارد و مشکلات این بخش بسیار زیاد است، نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها برای مقابله با این آسیب‌ها احتمال دارد عدد رشد آسیب‌ها در برخی حوزه‌ها مانند اعتیاد، طلاق، کارتن‌خوابی، حاشیه‌نشینی و ... را افزایش دهد. اگر نظام رفاه اجتماعی نتواند در بحث ایجاد اشتغال، کاهش فقر و حاشیه‌نشینی کمک کند، احتمال اینکه برخی از آسیب‌ها را رشد فزاینده و غیرقابل کنترل داشته باشد، زیاد خواهد بود. شاید بتوان با اقدامات سطحی آهنگ رشد آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرد اما برخی از کارشناسان معتقدند حداقل ۲۰‌سال عقب‌ماندگی در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد و زمان می‌برد تا بتوان آسیب‌ها را کنترل کرده و کاهش داد.

شماره‌های پیشین