587
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
4

شورای نگهبان به لایحه CFT ایراد گرفت

دادگاه بحرین دبیرکل جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» را محکوم به حبس ابد کرد

حکم آمریکایی برای شیخ علی‌سلمان

همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی بحرین که آذرماه جاری برگزار می‌شود، دستگاه امنیتی این کشور بازداشت منتقدان را به بهانه‌های مختلف افزایش داده و همچنین حکم برخی ازعلمای این کشور را به حبس ابد تبدیل کرد.

رهبر مسلمانان آمریکا در دانشگاه تهران:

ملت ایران باید در مقابل شیطان بزرگ مقاومت کند

شماره‌های پیشین