587
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
3
کشورهایی که شامل معافیت نفتی آمریکا شدند

صندوق مالی امن، جایگرین سوئیفت

یک روز از 13‌آبان می‌گذرد، روز موعودی که از مدت‌ها پیش با خط و نشان‌های مقامات آمریکایی قرار بوده تحریم‌های هوشمند ایالات متحده به‌طور اتوماتیک‌وار گزینه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران را فعال کرده و فشار بر درآمدهای خارجی کشور را به حداکثر برساند.

یادداشت

هدف از غوغا بر سر یک نامه چه بود

دکتر محسن ردادی

شماره‌های پیشین