587
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
14
دکتر کچویان در گفت‌وگو با «صبح‌نو» رویارویی تاریخی انقلاب اسلامی ایران با نظام سلطه مدرن را در شرایط کنونی بررسی کرد

منازعه ایران جوان با آمریکای پیر

بحث‌های نخبگانی با کلیدواژه «فروپاشی» بالا گرفته است. هر کسی از ظن خود این واژه را تعریف کرده و بر شرایط ایران و جهان تطبیق داده است. عده‌ای درباره فروپاشی نظام سیاسی و اجتماعی ایران اظهارنظر کرده‌اند. دسته‌ای دیگر به فروپاشی آمریکا می‌نگرند و برخی هم فروپاشی را در مقیاس تمدنی مطرح کرده‌اند. بعضی هم مصداق فروپاشی را «نخبگان جامعه» می‌دانند. مسأله اصلی این است که در شرایط کنونی جهان، منازعه تاریخی ایران و آمریکا به‌مثابه دو طرح اداره جهان، با فروپاشی کدامیک خاتمه می‌یابد؟ آیا تحمیل هزینه‌های آمریکا بر ایران منجر به قلب ماهیت انقلابی ایران می‌شود یا هزینه‌سازی ایران برای نظام سلطه، خوی استکباری آمریکا را دگرگون می‌کند؟ این مسائل را با دکتر حسین کچویان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، به بحث گذاشتیم.

شماره‌های پیشین