587
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
13
حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد این لایحه را دارای احکامی خاص برای رکن چهارم دموکراسی دانسته است

مجلس در انتظار لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها

چند سال بعد از ناکامی در ارائه و تصویب قانون نظام جامع مطبوعات در دورانی که آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی ارشاد بود این بار وی در سمت دستیار ارشاد وزیر ارشاد بخش‌های اصلی قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها را رسانه‌ای کرده است.

خبر

شماره‌های پیشین