586
شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷
15
رجزخوانی‌رییس‌جمهوری آمریکابه‌شیوه‌«بازی‌تاج‌وتخت»جواب‌نداد

دهن‌کجی‌«استارک‌ها»به‌ترامپ‌قلدر

روز جمعه رییس‌جمهوری ایالات متحده رسماً آغاز تحریم‌های ضدایرانی را اعلام کرد. ترامپ این خبر را به همراه پوستری در توییتر منتشر کرد که حواشی زیادی به وجود آورد.

خبر

شماره‌های پیشین