586
شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷
14
نگاهی کوتاه به اثر تازه علی موذنی

آیا سال بعد هم «احضاریه» ارباب  به دستمان می‌رسد

مصطفی محدثی خراسانی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از استکبارستیزی در اشعار شاعران می‌گوید

مقابله با آمریکا یک مسأله فراجناجی است

شاعران از جمله هنرمندانی هستند که معمولاً سر بزنگاه‌های حساس سیاسی و فرهنگی حضور دارند و با شعرشان پیشگام این عرصه هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی شاعران همیشه در صف نخست استکبارستیزی و البته دیگر مسائل مرتبط با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بودند. به بهانه 13‌آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال‌58 گپ کوتاهی با آقای مصطفی محدثی خراسانی از شاعران و منتقدان ادبی درباره این موضوع داشتیم.

نگاهی به مهم‌ترین اشعار ضدآمریکایی شاعران ایرانی

در این ستون برخی از اشعار ضدآمریکایی را که توسط مهم‌ترین شاعرانی ایرانی طی قبل و بعد از انقلاب سروده شده است خواهید دید.

خبر

شماره‌های پیشین