586
شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷
13
تأملی بر نامه آیت‌الله مصطفی محقق داماد به پاپ درباره تحریم‌های اقتصادی آمریکا

استدعای عاجزانه یا استیضاح مقتدرانه

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد که اکنون عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است، دیروز نامه‌ای را به پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان نوشته و به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از پاپ «استدعا» کرده که در این امر مداخله کند. از طرفی جایگاه فقهی محقق داماد و اینکه مطالعات و تحقیقاتی را در زمینه مقایسه اسلام و سایر ادیان داشته است، ما را بر آن می‌دارد تا توجه ویژه‌ای به این نامه داشته باشیم. از طرف دیگر این نامه از طرف کسی نوشته شده که حدود 13 سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را به عهده داشته و از رجال حکومتی ایران به شمار می‌آید. چنانچه نامه مزبور نیز با سربرگ رسمی فرهنگستان علوم ایران نوشته شده است. به همین منظور مقایسه‌ای را بین محتوای نامه این شخصیت سیاسی و استاد حوزه و دانشگاه با نحوه مواجهه امام با پاپ و مسیحیت در موضوعات مشابه انجام می‌دهیم.

شماره‌های پیشین