585
جمعه، ۱۱ آبان ۱۳۹۷
6
برانکو، سرمربی پرسپولیس:

با تمام توان خودمان در زمین حاضر خواهیم شد

هم‌سفره‌های شهردار تهران دل به جلسه کمیسیون اجتماعی بسته‌اند

گردهمایی سر میز شام

شنیده‌ها حاکی از این است که شهردار تهران که صراحتاً پس از وضع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازنشسته شناخته شده است و باید کرسی مدیریت را پس داده و از بهشت بیرون برود، در منطقه‌22 تهران و در رستوران آبشار دوستان و هم‌قطاران و هم‌شهری‌هایش در شهرداری تهران و رسانه وابسته را جمع کرده و ضیافت شام ترتیب داده است. بهانه این ضیافت جلسه فردای کمیسیون اجتماعی برای بررسی استفساریه و البته جمع‌آوری امضاء برای برگرداندن فوریت به آن است تا بلکه شهردار تهران از این قانون مستثنا شود و بتواند بماند.

شماره‌های پیشین