584
سه شنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۷
4
مؤلفه‌های تمدن‌ساز راهپیمایی اربعین

تفکر عاشورایی تکامل بخش بیداری نوین اسلامی است

یکی از مهم‌ترین اعتقادات و مناسک دینی شیعیان که در سال‌های اخیر نمود بسیاری یافته است، اربعین و انجام راهپیمایی میلیونی در این ایام است. حرکتی که از ابعاد مختلف می‌توان به آن نگریست. یکی از این ابعاد، جنبه عبادی آن بوده که بیشتر در سطح فردی نمود داشته و روایات مختلفی بر اهمیت آن تأکید دارند. اما در سطحی عمیق‌تر، راهپیمایی اربعین را می‌توان در حکم مناسک تمدن‌ساز دانست. مناسک دینی مانند حج و اربعین گنجینه‌ای عظیم هستند که هرچند به ابعاد فردی، عبادی و معرفتی آن کمابیش توجه شده است، اما به ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن و جایگاه و ظرفیت‌های آن در مسیر تحقق تمدن اسلامی و تعمیق معارف دینی در جان مسلمانان توجه زیادی نشده است. اربعین از این منظر، صرفاً یک آیین مذهبی و درون دینی نیست بلکه باید آن را مانند آیینی انسانی (فرا ملیتی، فرامذهبی و حتی فرادینی) برشمرد که ظرفیت‌های پیدا و پنهان آن می‌تواند در راستای تحقّق تمدّن نوین اسلامی در برابر تمدن غرب قرار گیرد. در این نوشته قصد داریم به تبیین مؤلفه‌های تمدن‌ساز اربعین بپردازیم.

شماره‌های پیشین