584
سه شنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۷
13
گزارشی از رویکرد تمدنی اندیشمندان به راهپیمایی اربعین

سفر تاریخی امت به‌سوی تمدنی امام‌محور

مواجهه تئوریک با راهپیمایی اربعین، در سال‌های اخیر اشکال گوناگونی داشته است و هر یک از سنت‌های نظری تحلیل خاصی از این پدیده ارائه داده‌اند. یکی از این مواجهه‌ها رویکرد «تمدنی» به اربعین است. هر چند این رویکرد در مراحل ابتدایی تکوین خود است اما می‌توان امید داشت که در صورت مفهوم‌پردازی‌های دقیق‌تر، جای درخوری برای خود در فضای فکر و اندیشه دست‌وپا کند. در این گزارش مروری بر چند اظهار نظر از چهره‌های شاخصی می‌پردازیم که رویکرد تمدنی به اربعین دارند.

خبر

شماره‌های پیشین