582
شنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۷
7
«صبح‌نو» اظهارات دیروز رییس‌جمهوری در خانه ملت درباره شرایط دشوار زندگی برای حقوق‌بگیران را بررسی کرد

زندگی ارزان، از ادعا تا واقعیت

روز گذشته رییس‌جمهوری در پیشگاه نمایندگان مردم از زندگی سخت مردم و تحت فشار بودن حقوق‌بگیران سخن گفت اما درهمان سخنرانی، از ارزانی برخی كالاها و خدماتی گفت كه برای عمده مردم چندان ارزان نیست.

152 هزار زن خانه‌دار تحت پوشش بیمه هستند

شماره‌های پیشین