582
شنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۷
4

گلوگاه‌های موفقیت عرضه نفت در بورس چیست؟

رویایی که تبدیل به واقعیت شد

ورود بخش خصوصی به تجارت نفت

هشت‌روز تا تحریم‌های نفتی آمریکا زمان باقی است اما این موضوع با انتشار خبری مهم درباره عرضه نفت خام در بورس گم شده است، اتفاق مهمی که قرار است امروز رخ دهد و به معنی ایجاد بستر بسیار مهمی برای سایر انواع معاملاتی است که دورنمایی ایده‌آل را برای صنعت نفت کشور و حتی برخی از بازارهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.

شماره‌های پیشین