582
شنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو» از جایگاه رسانه‌های بیگانه در جامعه ایرانی گزارش می‌دهد

بازنده‌های همیشگی

رادیو برلین در سی‌ام آبان‌ماه‌1318 پخش فارسی خود را آغاز کرد. رادیو برلین اولین رسانه خارجی است که به قصد تاثیرگذاری بر جامعه ایرانی برنامه‌های خود را به زبان فارسی پخش کرده است. آن روزها آلمان‌ها جنگ جهانی دوم را در اروپا آغاز کرده بودند و همراه کردن دولت و ملت ایران برایشان اهمیت زیادی داشت. خیلی نگذشت که رادیو بی‌بی‌سی هم برنامه‌های فارسی خود را آغاز کرد. انگلیسی‌ها همان زمان که برای خارج کردن نیروهایشان از دانکرک می‌جنگیدند تلاش می‌کردند در رقابت با آلمان‌ها سهمی برای خود در فضای افکار عمومی ایرانی دست‌وپا کنند. این نبرد رادیویی تا دوران اشغال ایران توسط قوای متفقین در شهریور‌1320 ادامه پیدا کرد. انگلیسی‌ها با کمک نفوذ رادیو بی‌بی‌سی توانستند ایران را اشغال کنند. پس از اشغال ایران و قحطی بزرگ 1320، ایران این روزها دوباره تحت حمله پرفشار رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه قرار گرفته است. در این گزارش سعی کرده‌ایم موج تازه راه‌اندازی شبکه‌های فارسی زبان بیگانه را از منظر تاریخی بررسی کنیم.

گفت و گوی «صبح‌نو» با دکتر جلال غفاری درباره موج تازه راه‌اندازی شبکه‌های فارسی زبان

می خواهند بگویند زنده‌ایم

 برای درک بهتر علت تأسیس شبکه‌های جدید فارسی‌زبان با دکتر جلال غفاری، رییس دانشکده‌علوم‌اجتماعی‌و‌فرهنگی دانشگاه‌امام‌حسین‌؟ع؟ گفت‌وگویی انجام دادیم. 

شماره‌های پیشین