581
جمعه، ۰۴ آبان ۱۳۹۷
7
شورای شهر از فردا فرایند انتخاب سومین شهردار در 15‌ماه گذشته را کلید می‌زند

سرنوشت تهران چه می‌شود

پایتخت طلسم شده است. این را در یک‌سال گذشته از عملکرد مدیریت شهری آن به خوبی می‌توان متوجه شد. گویا هر چه لیست و برنامه می‌دهند کسی را قدرت اجرا نیست. یکی را بیماری بازنشسته کرد و دیگری بازنشسته است و حالا باید به خانه‌اش بازگردد.

افکار عمومی در انتظار شفاف‌سازی

​​​​​​​دایی: به دادسرا نمی‌روم

مهاجرانی وارد می‌شود

شماره‌های پیشین