581
جمعه، ۰۴ آبان ۱۳۹۷
2

درخواست اروپا از چین و روسیه برای پیوستن به ساز‌و‌کار مالی با ایران

اعتراضات بدون مسوولیت‌پذیری عباس آخوندی به دولت دوازدهم

فرار با عصیانگری

مردی برای تمام فصول؛ این کارنامه آقای عباس آخوندی است. او خود را سیاست‌مدار، لیبرال و نظریه‌پرداز توسعه در افکارعمومی بازنمایی می‌کند ولی بهارستانی‌ها پس از بارها استیضاح؛ او را فردی تلاشگر برای تصاحب میز مدیریت معرفی می‌کنند. این روزها عباس آخوندی برخلاف روحیه شخصی از قدرت فاصله گرفته است و حتی زبان به شماتت گشوده است.

شماره‌های پیشین