581
جمعه، ۰۴ آبان ۱۳۹۷
14

خبر

علت‌حملات‌اخیر به«حوزه‌هنری»و«اوج»چیست

خودزنی‌سینمایی

در روزهای اخیر و به بهانه‌های مختلف انتقاداتی نسبت به حوزه هنری و سازمان هنری اوج صورت گرفته که بسیاری از آن‌ها به دور از انصاف و غیرمنطقی بوده است.

شماره‌های پیشین