581
جمعه، ۰۴ آبان ۱۳۹۷
13
نگاهی به کتاب «پادشاهان پیاده» درباره پیاده‌روی اربعین

فردیت‌هایی که در تابلوی اربعین به ظهور می‌رسد

«می دانی،تمام مردم سال خمسی دارند، من سال اربعینی دارم؛ یعنی یک‌سال پول جمع می کنم تا اربعین بیام اینجا عشق و حال. بعد تا برمی‌گردم دوباره شروع می‌کنم به جمع کردن پول برای سال بعد» این را سیدمجتبی مومنی گفته که اهل رسانه است. در روایتی که در کتاب «پادشاهان پیاده» درباره اربعین از او نقل شده است. اگر در فضای اربعین سیر کرده باشی یحتمل این کتاب را دیده‌ای. عمرش حدوداً یک‌سال است و از نقل پیر و جوان، دانشجو و عامی، کارگر و تاجر، ایرانی و غیرایرانی، عراقی و اروپایی در خودش جمع کرده تا همه از یک چیز بگویند و آن هم عشق حسین.

خبر

شماره‌های پیشین