580
سه شنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۷
15
«نود» برای دومین هفته متوالی پخش نشد

خاله ‌خرس‌ها در کمین «عادل‌شاه»!

سال‌ها پیش و در فضای نسبتاً بسته و انحصاری ورزش تلویزیون، جوانی با لحنی خاص و اطلاعات ورزشی بالا پدیدار شد که به مرور توانست با تولید برنامه«نود» به شهرت زیادی دست پیدا کند.

خبر

شماره‌های پیشین