580
سه شنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۷
13
موسی نجفی نظریه خودش درباره تکامل بیداری اسلامی تا تمدن اسلامی را ارائه کرد

انقلاب اسلامی، «تمدن نوین اسلامی» می‌سازد، نه «تمدن مهدوی»

جلسه سوم از سلسله جلسات «نظریه تاریخی انقلاب اسلامی» با ارائه دکتر موسی نجفی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، هفته گذشته در پژوهشکده فرهنگ‌و‌هنر اسلامی برگزار شد.

روحانی در جمع اساتید علوم اجتماعی دانشگاه‌ها:

انتقاد دستوری امکان ندارد

شماره‌های پیشین