580
سه شنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۷
12
یادداشت

جای خالی دخترت

نیلوفر حسن‌زاده

گزارشی جالب از نبرد نابرابر حقیقت و دروغ در توییتر | این پژوهش نشان می‌دهد بسیاری از شایعات ریشه در توییتر دارد

انتشار اخبار جعلی در توییتر کار کیست؟

در خیابان‌های توییتر حقیقت مثل یک ماشین قراضه است و اخبار جعلی شبیه ماشین آخرین مدل. طبیعی است که ماشین‌های آخرین مدل سریع‌تر از «ماشین قراضه» خیابان‌های توییتر را بالا و پایین می‌کنند و توجه بیشتری جلب می‌کنند. طبق یافته‌های علمی دروغ شش برابر سریع‌تر از حقیقت در توییتر بازنشر می‌شود. این شرایط تقصیر کیست و برایش چه می‌توان کرد؟

شماره‌های پیشین