578
یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷
9
یکی از نمایندگان مجلس: به‌دنبال تصویب طرح کاهش تعداد زندانیان کیفری در کشور هستیم

محبوس در حبس‌گرایی

سازمان زندان‌های کشور با ارائه آماری از میزان زندانیان کشور اعلام کرد که در سال‌93 حدود 600‌هزار نفر زندانی در زندان‌ها محبوس بودند که در سال94 این رقم به 450هزار نفر کاهش یافت، ظرفیت زندان‌های کشور در سال 95، 85هزار نفر بوده اما بیش از 220هزار نفر در زندان‌ها محبوس بودند و این رقم نزدیک سه برابر ظرفیت استاندارد بوده است، در سال96 اما این رقم به 250هزار زندانی رسیده است و هر سال بر این رقم افزوده می‎شود. عمده دلیل زندانی شدن افراد هم جرایم غیرعمد و بدهکاری‌های مالی است.

شماره‌های پیشین