578
یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷
10

اخبار اربعین

«صبح‌نو» از سیاست‌های عباس آخوندی برای خانه‌دار شدن مردم گزارش می‌دهد

مسکن مهر عاقبت به خیر می‌شود؟

آقای عباس آخوندی، عصر روز شنبه با انتشار نامه استعفای خود موج دیگری از انتقادات مردمی نسبت به عملکردش در طول بیش از 5‌سال وزارت خود را به راه انداخت. اصلی‌ترین حوزه انتقادی درباره عملکرد این وزیر مستعفی به بخش مسکن باز می‌گردد. آنجا که با رشد انفجاری قیمت مسکن در طول 9ماه گذشته موجب شده تا قیمت مسکن در تهران با رشد تقریبی 74‌درصدی همراه شده و از میانگین متری 5/4‌میلیون تومان در سال‌96 به هشت میلیون و‎100‎هزار تومان در مهرماه سال‌97 برسد.

شماره‌های پیشین