574
دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷
8

خبر

بودجه طرح سامانه هشدار سیلاب تهران همچنان بلاتکلیف است

سیلاب تهدید بالقوه پایتخت

طرح سامانه هشدار سریع سیل تهران از سال‌94 مطرح شد اما متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده است و در انتظار تأمین بودجه است. سیل پس از زلزله بزرگ‌ترین مخاطره طبیعی در شهر تهران است و در واقع با توجه به تغییر اقلیم، خطر سیل بیش از پیش تهران را تهدید می‌کند، از این رو لزوم داشتن سامانه هشدار سریع سیل بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

شماره‌های پیشین