574
دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷
3
یکی از حاضران در جلسه با رییس‌جمهور:امیدواریم دولت با یک تیم تازه نفس فصل جدیدی برای عبور از گردنه سخت شروع کند

قول روحانی به اقتصاددانان

رییس‌جمهوری که روز یکشنبه به دانشگاه تهران رفته بود، خبر داد عده‌ای از اساتید اقتصادی را دعوت کرده تا رودررو با آن‌ها بنشیند و صحبت کند. او گفته بود: «برخی از آن‌ها به‌صورت نامه سرگشاده و بعضی‌ها به‌صورت نامه خصوصی برای من نامه نوشتند. حرف‌هایی دارم که با آن‌ها مستقیم مطرح می‌کنم.» البته این نامه‌ها که تا حضور رییس‌جمهوری در دانشگاه تهران بی‌جواب مانده بود در همان جلسه آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها جواب داده شد. رییس‌جمهوری با انتقاد از نامه‌های انتقادی اقتصاددانان به دولت گفت که «گاهی وقت‌ها نقد به اندازه بسیار مفید است، اما نقد بیش از حد مثالش همان نمک است. نمک طعام به اندازه باشد لازم است و اگر زیاد باشد، نمی‌شود غذا را خورد.»

یادداشت

خط‌کشی‌های پرهزینه

مهدی فضائلی

صبح نو

یادداشت

خط‌کشی‌های پرهزینه

مهدی فضائلی

رویدادهایی در کشور رخ می‌نماید که ناگاه بخش وسیعی از فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تبع خط‌کشی‌های پر رنگ، دو قطبی‌هایی را به‌وجود می‌آورد.
مردمی که نظاره‌گر این صحنه‌ها هستند هاج وواج از یک طرف جماعتی را می‌بینند که به هنگام تصویب CFT فریاد عزا عزاست امروز، سر می‌دهند و جماعت دیگری که سراز پا نشناخته، آن چنان دفاعی از آن می‌کنند و یا کشور را چنان ناگزیر از پذیرش آن توصیف می‌کنند که گویا آفتاب تابان دیگری است و نباید آن را از دست داد!
از منظری، این صحنه‌ها و این شور و حرارت را باید گرامی داشت چرا که نشانه زنده بودن جامعه و حساسیت نسبت به رویدادها و حوادث پیرامون مان است اما از سوی دیگر نگران‌کننده است چون دچار افراط و تفریط است و در چنین فضای شلوغ و پرهیاهو، چیستی واقعی موضوع مغفول می‌ماند و روشنگری‌های مبرا از هیجان و زیاده‌روی کمتر مجال مطرح شدن پیدا می‌کنند.
عقلانیت درآمیخته با انقلابی بودن حکم می‌کند در چنین مواردی، چند مسأله توأمان مورد توجه باشد.
نخست، فهم درست صورت مسأله و ماهیت موضوع است.
موافقین و مخالفین موضوع باید درست بدانند با چه چیزی موافق یا مخالفند.
ممکن است عده‌ای به‌دلیل بداهت این مسأله توجه دادن به آن‌را اگر توهین‌آمیز ندانند حداقل غیر‌ضروری تلقی کنند لیکن واقعیت این است که کم نبوده مواردی که برخی موافقین یا مخالفین صورت مسأله را دقیق نفهمیده و 
بر اساس شنیده‌ها و یا فضای غالب شده بر آن موضوع، موافق یا مخالف شده‌اند!
دومین نکته، شجاعت در مواجهه با موضوعاتی به‌خصوص از جنس برجام یا FATF است.
افراد واداده و مرعوبی که در چنین مواقعی از سر ترس و متأثر از تهدیدات با موضوع موافقت می‌کنند، دستاورد مهم استقلال سیاسی کشور را نادیده می‌گیرند.
در طرف دیگر هم افرادی که احیاناً از ترس 
متهم نشدن به وادادگی و یا برای گرفتن ژست انقلابی با موضوع مخالفت می‌کنند، ممکن است مصالح کشور را مورد غفلت قرار دهند.
سومین نکته‌ای که باید مورد توجه باشد و از آن پرهیز شود و اتفاقاً زیاد هم تکرار می‌شود، مواجهه صرفاً سیاسی و یا خطی با موضوعات ملی است.
اکثر قریب به اتفاق موضوعات به محض 
مطرح شدن، قابل پیش‌بینی است که چه کسانی با آن موافق هستند و چه کسانی مخالف و دلایل هر کدام نیز چه خواهد بود!
اسلام و کفر نکردن همه مسائل و عدم افراط و تفریط و داشتن نگاه جامع، چهارمین ویژگی مواجهه خردمندانه با موضوعات است.
پنجمین نکته، کمتر خرج کردن از سرمایه گرانبهای نظام یعنی رهبری است.
خوب است موافق و مخالف به‌جای تکرار 
«مقام معظم رهبری فرمودند» یا نظایر آن، منطق رهبری را در موافقت یا مخالفت بفهمند و آن منطق را پشتوانه موافقت یا مخالفت خود قرار دهند.
امید آنکه روز به روز شاهد رشد عقلانیت انقلابی در مواجهه با مسائل باشیم.

captcha
شماره‌های پیشین