574
دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷
14
تأملی در فیلم «زشت و زیبا» ساخته دكتر احمدرضا معتمدی

سه‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان

از حیث اندیشه‌ای، اتصاف یک فیلم به وصف «فلسفی»، تشکیکی و ذومراتب است. مایه‌های فلسفی در سینمای معتمدی دارای سیر اشتدادی است؛ یعنی هرچه پیشتر می‌رویم، فیلم‌های جدید ایشان نسبت به فیلم‌های قبلی فلسفی‌تر می‌شود؛ ضمن اینکه فیلم‌های جدید ایشان بیشتر به عرضه دیدگاه‌های فلسفی مطرحِ روز می‌پردازد تا مکاتب کلاسیک.

شماره‌های پیشین