574
دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷
11
سیاستمداران غربی در دوران بازنشستگی از نوشتن خاطراتشان کسب درآمد می کنند

سه هزار دلار برای صف‌اولی‌ها

سیاستمداران بازنشسته در غرب عموماً بعد از پایان دوره مسوولیت خود به‌اموری مشغول می شوند که خیلی شاید به رده مسوولیتی‌شان ربطی نداشته باشد اما از یک جهت برای آنها مفید است؛ پولدار می شوند.

خبر

شماره‌های پیشین