573
یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۷
15
شروع نهمین جشنواره عمار از تورقوزآباد که این روزها حسابی مشهور شده است

فیلمسازان حرفه‌ای ؛ سه سال دیگر

جشنواره عمار درنخستین فعالیت نهمین دوره خود باز هم کلیشه‌شکنی کرد و نشست خبری خود را نه در محل رسمی جشنواره که در منزل شهیدی برگزار کرد که محل قرارگیری آن در هفته‌های اخیر مورد بحث در میان ایرانی‌ها شده بود. «تورقوزآباد» محلی است که در چند هفته اخیر با خیمه‌شب‌بازی نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی به اسمی مشهور بدل شد و جشنواره عمار که همیشه در پی خرق عادت بوده از این فرصت استفاده کرد و به تورقوزآباد رفت. در این نشست خبری آقایان نادر طالب‌زاده‌دبیر، وحید جلیلی مسوول شورای سیاست‌گذاری و سید‌رسول منفرد، دبیر اجرایی این جشنواره در منزل شهیدان فاطمیه مفرد حضور داشتند.

خبر

شماره‌های پیشین