573
یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۷
14

خبر

مجله‌شبانگاهی«شب‌های‌هنر»به‌راه‌افتاد

چشمک‌شبکه‌چهاربه‌فرهنگ‌وهنر

برنامه «شب‌های هنر» یکی از سری برنامه‌های جدید شبکه چهار سیماست که به روی آنتن رفته است. تنوع حوزه دراین برنامه جذابیت قابل توجهی برای مخاطبان ایجاد کرده است.

شماره‌های پیشین