570
سه شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۷
11
به بهانه رحلت مادر شهیدان مغنیه چگونگی مقاومت و بصیرت مادران شهدا را بررسی کرده‌ایم

مسأله‌آموز مدرسان شد

برای کسانی که پیوند مختصری با قبیله شهدا و خانواده‌های شهدا داشته‌اند شنیدن و خواندن چنین خاطراتی گرچه شیرین و جذاب است اما عجیب نیست. ما سال‌هاست که چنین واکنش‌هایی را از مادران شهدا دیده‌ایم. از روز آغاز مقاومت اسلامی به رهبری خمینی بت‌شکن تا امروز صدها و هزاران دلداده را دیده‌ایم که به مکتب نرفته مسأله‌آموز مدرسان شده‌اند. در این گزارش قصد نداریم صرفاً چنین خاطراتی را مرور کنیم، بلکه می‌خواهیم بدانیم چطور می‌شود کسانی مثل بانو آمنه سلامه که تعلیم خاصی ندیده‌اند و به مکتب و مدرسه‌ای نرفته‌اند در چنین اوجی می‌ایستند و به غمزه مسأله‌آموز مدرسان می‌شوند؟ جواب این سؤال بسیار دشوار است.

یادداشت

تئاتر، تازه‌ترین سفارش هیولای سرمایه‌داری

احسان زیورعالم

شماره‌های پیشین