569
دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۷
12

خبر

نظر«رضادرستکار»درباره‌تحولات‌سازمان‌سینمایی‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»

نیروهای‌اصلی‌سینمامچاله‌شده‌اند؛ پولدارها میداندار هستند

در روزهای گذشته با توجه به ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اعلام شد که رییس سازمان سینمایی نیز بازنشسته خواهد شد.

شماره‌های پیشین